Voordelen en voorwaarden

Lid zijn van de VIP heeft veel voordelen

 • Gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen aan door de VIP georganiseerde
  evenementen
 • Opleidingen en workshops bij de VIP Academy
 • Vermelding onder ‘Consultants’ op de website met een link naar je eigen website
 • Toegang tot het ledengedeelte van de website
 • Lid worden van het Ledenplatform op Facebook
 • Gebruikmaken van het VIP logo
 • Gebruikmaken van de algemene voorwaarden
 • Netwerken en kennis delen met collega image professionals

Lid worden

 • De contributie voor 2022 bedraagt € 120,– per kalenderjaar (corona-prijs, normaal € 135,–.
 • Het lidmaatschap kan ingaan iedere eerste van de maand. Je betaalt de nog resterende maanden van het jaar. Bij lid worden na 1 december wordt geen contributie berekend voor dat kalenderjaar.
 • Het lidmaatschap is persoonlijk is en voor één jaar met automatische verlenging.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan jaarlijks, maar vóór 1 december van het lopende
  kalenderjaar bij de secretaris van de vereniging.
 • Het lidmaatschap wordt verkregen nadat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • a. na het verstrekken van de gewenste gegevens zoals aangegeven op het
   registratieformulier en accepteren van de voorwaarden, en
  • b. na betaling van de verschuldigde contributie.