VIP Academy

De VIP Academy

De VIP Academy is een virtuele Academy op de site van de VIP, waar exclusief leden van de VIP trainingen, cursussen en workshops mogen aanbieden. Deze bieden zij aan tegen een gereduceerde prijs. Het aangebodene is exclusief voor leden van de VIP en dient een aantoonbare reductie te bevatten van in ieder geval 10%. Het plaatsen is voor aanbieders gratis.

Ondersteuning professionaliteit leden

De VIP wil haar leden ondersteunen in de versterking van het vak van image professional. Daarom wil ze een platform bieden aan aanbieders van verdieping- en verbredingcursussen etc. waarbij de drempel om hieraan mee te doen wordt verlaagd.

Hoe

De aanbieders dienen een aantrekkelijk aanbod te doen aan het Bestuur van de VIP (secretaris@imageprofessionals.nl ). Zij zijn na akkoord zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van tekst en beeld. De VIP behoudt zich het recht voor om deze te redigeren.

Verantwoordelijkheid

 De VIP is eigenaar van de site. De inhoud en kwaliteit van het aanbod zijn de verantwoordelijkheid van de aanbieder.