Lidmaatschap VIP 2019

Lidmaatschap voor één jaar met automatische verlenging. De contributie is € 135,- per jaar.
Word je lid gedurende het kalenderjaar, dan betaal je naar rato voor het lopende jaar.

Lees de Voordelen en voorwaarden