Lidmaatschap 2022

Lidmaatschap voor één jaar met automatische verlenging. De contributie is € 135,– per jaar.
In verband met de corona-crisis is de contributie voor 2022 tijdelijk verlaagd naar € 120,–.

Word je lid gedurende het kalenderjaar, dan betaal je naar rato voor het lopende jaar.

Lees de Voordelen en voorwaarden