Over

Wie is de VIP, onze missie en visie

De Vereniging van Image Professionals (VIP) is de beroepsvereniging voor image consultants in Nederland en Nederlandstalig België. De VIP brengt haar leden samen, ondersteunt en inspireert hen bij de professionele uitoefening van hun vak. De vereniging biedt een platform voor informatie- en kennisdeling en voor het ontmoeten van elkaar. De VIP streeft naar een zo hoog mogelijke professionele kwaliteit van de uitvoering van het beroep van image consultant.

De beroepsgroep is groeiende en streeft naar erkenning van het vak. Daarbij ondersteunt de vereniging.

Om richting te geven aan de activiteiten die centraal en regionaal worden ontwikkeld, wordt jaarlijks een plan opgesteld. Hierin vind je de kaders waarbinnen we werken, de strategische keuzes en een concreet programma.

Dit jaar heeft de Denktank – het interim bestuur – dit plan opgesteld. Basis voor het plan van 2018 is het plan geweest van 2017. Daarop is een nuancering aangebracht. Hiervoor heeft de Denktank geput uit de brainstorm die is gehouden op de ALV van 31 januari 2018. Dat betekent dat het geheel wat is teruggebracht naar behapbare proporties in ambitie en in organisatie. En dat er meer de nadruk komt te liggen op het stimuleren van de onderlinge verbondenheid.

Dan hoeft de VIP misschien niet perse snel groot te worden. We hebben op dit moment eerder nog meer behoefte aan het delen van kennis en ervaring om zo onszelf te versterken en te bevestigen. Vanuit die energie en versterking kunnen we verder bouwen en plezier hebben in ons werk.

 

Missie, visie en kernwaarden

Missie

De VIP is er vóór en dóór de leden. Dit is de basis voor alles. Daarnaast wil de VIP bekendheid stimuleren van het beroep van image consultant in Nederland en Nederlandstalig België.

Visie

De VIP stimuleert de onderlinge verbondenheid van de leden, ze ondersteunt en inspireert bij de professionele uitoefening van het beroep. Daarbij benut ze zoveel mogelijk de kleurrijke kwaliteiten van de leden: ‘Delen is vermenigvuldigen’.

Kernwaarden

De kernwaarden van de VIP zijn: inspireren, verbinden, transparant en sociaal.

De missie, visie en de kernwaarden vormen de basis voor alle acties van de VIP.

 

Het VIP-bestuur bestaat uit:

Greet Hoogeveen – Voorzitter – voorzitter@imageprofessionals.nl

Lesley Sandford – 2de voorzitter

Hanneke Meissner – 3de voorzitter – communicatie@imageprofessionals.nl

Marga Braamse – Secretaris – secretaris@imageprofessionals.nl

Elisabeth Kaempffer  – Penningmeester – penningmeester@imageprofessionals.nl

Jans Post – Algemeen (ondersteunend) bestuurslid