Over

Wie is de VIP

De Vereniging van Image Professionals (VIP) is de beroepsvereniging voor image consultants in Nederland en Nederlandstalig België. De VIP brengt haar leden samen, ondersteunt en inspireert hen bij de professionele uitoefening van hun vak. De vereniging biedt een platform voor informatie- en kennisdeling en voor het ontmoeten van elkaar. De VIP streeft naar een zo hoog mogelijke professionele kwaliteit van de uitvoering van het beroep van image consultant.

Missie, visie en kernwaarden

Missie

De VIP is er vóór en dóór de leden. Dit is de basis voor alles. Daarnaast wil de VIP bekendheid stimuleren van het beroep van image consultant in Nederland en Nederlandstalig België.

Visie

De VIP stimuleert de onderlinge verbondenheid van de leden, ze ondersteunt en inspireert bij de professionele uitoefening van het beroep. Daarbij benut ze zoveel mogelijk de kleurrijke kwaliteiten van de leden:
‘Delen is vermenigvuldigen’.

Kernwaarden

De kernwaarden van de VIP zijn: inspireren, verbinden, transparant en sociaal.

De missie, visie en de kernwaarden vormen de basis voor alle acties van de VIP.

Het VIP-bestuurGreet Hoogeveen

Voorzitter – voorzitter@imageprofessionals.nl

Hanneke Meissner
Vice-voorzitter – communicatie@imageprofessionals.nl

Marga Braamse         Agnes van der Lingen
Secretariaat – secretaris@imageprofessionals.nl

Elisabeth Kaempffer
Penningmeester – penningmeester@imageprofessionals.nl

Jans Post
Algemeen (ondersteunend) bestuurslid