Over

Wie is de VIP

De Vereniging van Image Professionals (VIP) is de beroepsvereniging voor image professionals in Nederland en Nederlandstalig België. De VIP brengt haar leden samen, ondersteunt en inspireert hen bij de professionele uitoefening van hun vak. De vereniging biedt een platform voor informatie- en kennisdeling en voor het ontmoeten van elkaar. De VIP streeft naar een zo hoog mogelijke professionele kwaliteit van de uitvoering van het beroep van image professional.

Missie, visie en kernwaarden

Missie

De VIP is er vóór en dóór de leden. Dit is de basis voor alles. Daarnaast wil de VIP bekendheid stimuleren van het beroep van image professional in Nederland en Nederlandstalig België.

Visie

De VIP stimuleert de onderlinge verbondenheid van de leden, ze ondersteunt en inspireert hen bij de professionele uitoefening van het beroep.
Het motto daarbij is:  ‘Delen is vermenigvuldigen’.

Kernwaarden

De kernwaarden van de VIP zijn: inspireren, verbinden, transparant en sociaal.

De missie, visie en de kernwaarden vormen de basis voor alle activiteiten van de VIP.

Het VIP-bestuurGreet Hoogeveen

Voorzitter – voorzitter@imageprofessionals.nl

Hanneke Meissner
Vice-voorzitter – communicatie@imageprofessionals.nl

Agnes van der Lingen
Secretaris – secretaris@imageprofessionals.nl

Elisabeth Kaempffer
Penningmeester – penningmeester@imageprofessionals.nl

Jans Post                   Marga Braamse
Bestuurslid                   Bestuurslid